WILD & JAG/GAME & HUNT :: Editor's Letter
Vol 20/03 March 2014
   WILD & JAG/GAME & HUNT

SWARTRENOSTERJAG – ’N TRIOMF VIR BEWARING...

Die vooraanstaande internasionale bewaringsorganisasie bekend as die Konvensie oor Internasionale Handel in Bedreigde Spesies (Cites), wat regerings- en bewaringsowerhede van 178 lande verteenwoordig, e
rken die bydrae van jag tot bewaring en staan handelskwotas toe vir onder andere die jag van swartrenosters. Die permit om ’n swartrenoster in Namibië te jag, en wat vir R3,75 miljoen deur Dallas Safari Club opgeveil is, is deur hierdie kwotatoekenning gewettig.

Die beswaarmakers, soos die Humane Society en die Internasionale Fonds vir Dierewelsyn (Ifaw), geniet geen status op die internasionale bewaringsfront nie en is bloot fondsinsamelaars wat die emosies van goedgelowige diereliefhebbers uitbuit.

Die Namibiese natuurbewaringsowerheid se rekord wat betref die bewaring van die swartrenoster spreek vanself. Dié instansie het die getalle van ’n beskeie begin tot by die 1 800-merk opgestoot, in teenstelling met buurlande soos Zimbabwe, Botswana en Zambië, waar swartrenostergetalle drasties afgeneem het.

Die permit is toegeken om ’n enkele, ou bul – te oud vir teling – onder toesig van natuurbewaarders te jag. Die opbrengs sal aangewend word om swartrenosters te beskerm. So word kosbare kontant vir bewaring geïn en die risiko voorkom dat dié waardevolle dier in ’n geveg gedood of onwettig gestroop word.

Hierdie swartrenosterjag is voorwaar ’n triomf vir wildbewaring.

**********************

BLACK RHINO HUNT – A TRIUMPH FOR CONSERVATION

The top international conservation organisation known as the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites), which represents government and conservation authorities of 178 countries, acknowledges the contribution of hunting to conservation and allocates trade quotas for, inter alia, the hunting of black rhino. Auctioned for R3,75 million by Dallas Safari Club, the permit for hunting a black rhino in Namibia was legalised by this quota allocation.

Those who objected, such as the Humane Society and the International Fund for Animal Welfare (Ifaw), have no standing on the international conservation front and are mere fund-raisers, exploiting the emotions of trusting animal lovers.

The Namibian conservation authority’s record with regard to conserving the black rhino speaks for itself. This institution increased the numbers from a humble beginning to the 1 800 mark, unlike neighbouring countries, such as Zimbabwe, Botswana and Zambia, where black rhino numbers have decreased drastically.

The permit was allocated for hunting a single old bull that is too old for breeding, and the hunt will take place under the supervision of nature conservators. The proceeds will go towards the protection of black rhino. In this way valuable funds are raised for conservation, eliminating the risk of this precious animal being killed in a fight or poached.

This black rhino hunt is a triumph for game conservation indeed.

Jan van der Walt
Hoofredakteur / Editor-in-chief

Uit die Woord
Geloof sy die Here! Dag na dag dra Hy ons! God is ons hulp! Ps 68:20

From the Scriptures
Praise be to the Lord, to God our Saviour, who daily bears our burdens. Ps 68:20 

 
  Magazines|New Magazines|Recently Listed|Members Zone|Competitions|Promotions|Get Listed|A-Z Rate Cards|Publishers|About Us|FAQ / Help|Contact Us|Site Map
Privacy| Disclaimer| Publisher's Login| Press Rooms
Copyright Magazines.co.za by Showcase Media TM